לצפיה בגלריה לחץ על התמונה

טיול ג'יפים
מערד לעין בוקק

טיול ג'יפים
פרצים עליון, פרצים תחתון, נחל סדום

טיול ג'יפים
ממצדה לערבה דרך הר קומות

טיול ג'יפים
ממצדה לערבה דרך הר קומות

טיול ג'יפים
חולות חלוצה, שונרא ועגור

טיול גברים לדרום
שלושה ימים היום ה-1

טיול גברים לדרום
שלושה ימים היום ה-2

טיול גברים לדרום
שלושה ימים היום ה-3

טיול ג'יפים שלושה ימים היום ה-1
משדה בוקר לים המלח

טיול ג'יפים שלושה ימים היום ה-2
משדה בוקר לים המלח
טיול ג'יפים שלושה ימים היום ה-3
משדה בוקר לים המלח
טיול ג'יפים
מנקרות לערבה

טיול ג'יפים פרצים עליון
לחצבה

טיול ג'יפים מנחל ציחור לחצבה
3 ימים - היום השני

טיול ג'יפים מנחל ציחור לחצבה
3 ימים - היום השלישי

טיול ג'יפים משדה בוקר לערבה
יומיים- היום הראשון
טיול ג'יפים משדה בוקר לערבה
יומיים- היום השני
טיול ג'יפים 
הבשור חלוצה, שונרה ואגור

טיול ג'יפים 
מנקרות לערבה

טיול ג'יפים 
מערד לים המלח דרך מעלה זרון

טיול ג'יפים
ממצדה לנחל סדום

טיול ג'יפים מנחל ציחור לחצבה
3 ימים - היום הראשון