4X4
חלוקת כח המנוע באופן שווה ל-4 גלגלי הרכב.

הילוך כח LOW
הילוך המשמש לנסיעה קשה בעליה. ובירידה הילוך זה מפחית את השימוש בדוושת הבלם (לא נמצא בכל הג'יפים).

דפרנציאל מרכזי
יחידה שמעבירה את כח המנוע לשני זוגות הגלגלים בו זמנית.


נעילה אורכית
אפשרות נעילת הדפרנציאל המרכזי ובכך להעביר כח שווה ל-2 היחידות, הקדמית והאחורית, מגדיל את כח העבירות של הרכב (לא נמצא בכל הג'יפים).

מתלים
חלק ברכב שמחבר את השלדה לגלגלים ומקנה לג'יפ את גמישותו.

מרווח גחון

המרחק שבין הנקודה הנמוכה ביותר ברכב לבין המשטח שהרכב נמצא עליו.

נקודת עיגון
בג'יפ קיימות לפחות 2 נקודות עיגון אחת מלפנים ואחת מאחור. דרך נקודות אלו מחברים את רצועת הגרירה.

רצועת גרירה
רצועה רחבה שבסופה לולאה, מיועדת לריתום וחילוץ כלי רכב.

מכפיל כח
גלגלת שמכפילה את כח המשיכה של הרצועה (למי שלא יודע להשתמש לא מומלץ).


שאקלים
סגירים העשויים מפלדה, מיודים לחיבור לרצועת הגרירה או לנקודת העיגון ברכב, מומלץ לסגור עד הסוף ולהחזיר חצי סיבוב אחורה כדי להקל על הפתיחה לאחר החילוץ.


זווית גישה
הזווית שבין הגלגל הקדמי לטמבון הקדמי.

זווית נטישה
הזווית שבין הגלגל האחורי לטמבון האחורי.

קורדרוי
קפלי קרקע הנוצרים מנסיעת רכבי השטח על קרקע חולית+רוח, גורמים לרעידת הרכב כשנוסעים עליו.

"קולסים"
חריצים בקרקע שנוצרו ע"י כלי רכב שנסעו עליה. עומק החריץ תלוי במשקל ובמהירות הנסיעה של הרכב.

הצלבה
מצב שבו אחד או שניים מבין הגלגלים אינו נוגע בקרקע.

שביל ישראל
דרך במפה שסומנה ע"י החברה להגנת הטבע לאורכה של ארץ ישראל.
בחלקו ל4X4 ובחלקו להולכי רגל.

שביל סימון
שביל שסומן ע"י החברה להגנת הטבע.
2 פסים מקווקוים - שביל לרכב 4X4
1 פס מקווקו - שביל להולכי רגל.
צבע השביל - שחור, אדום, כחול, ירוק.

איתן טל': 052-8799333 eitana2star@gmail.com